سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)

 

نام مدیر عامل: عليرضا يزدي زاده

گروه تخصصی فعالیت: انجام فعاليت‌هاي فني، آموزشي و آگاهسازي در زمينه مديريت مصرف انرژي در كشور

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) 441